Noć otvorenih muzeja

Župni ured Gorica-Sovići
Bratovština Sv. Stjepana Prvomučenika Gorica-Sovići
Hrvatska franjevačka arheološka zbirka Sv. Stjepana u Gorici
Matica hrvatska – Ogranak Grude

pozivaju Vas na

N o ć    o t v o r e n i h    m u z e j a

Posjetit ćemo

ARHEOLOŠKE ISKOPINE (S POSEBNOM PAŽNJOM NA RANOKRŠĆANSKU KRSTIONICU) U STAROJ CRKVI SV. STJEPANA PRVOMUČENIKA U GORICI
I
HRVATSKU FRANJEVAČKU ARHEOLOŠKU ZBIRKU SV. STJEPANA U GORICI
I
GALERIJU BRATOVŠTINE I ŽUPE GORICA-SOVIĆI U KOJOJ ĆE BITI IZLOŽENE SLIKE FRA VINKA MIKULIĆA – BAJEVIĆA

Program se odvija:
U petak, 27. siječnja 2012. godine od 19 do 22 sati

Sve započinje u Staroj crkvi u Gorici u 19 sati nastupom klape Bratovština uz prigodno slovo fra Ante Marića

Razgledavanje arheoloških iskopina, arheološkog muzeja i Galerije u Gorici bit će uz vođenje i stručno tumačenje kustosa fra Vinka Mikulića-Bajevića i fra Ante Marića.

Sve Vas pozivamo da dođete na ova zbivanja u noći otvorenih muzeja, posebice mlade!