2. DANI POBIJENIH HERCEGOVAČKIH FRANJEVACA

 

VICEPOSTULATURA

 

postupka mučeništva »Fra Leo Petrović i 65 subraće«


Kard. Stepinca 14, 88220 Široki Brijeg


tel.: (039) 700-325; faks: (039)  700-326

mostar@pobijeni.info; www.pobijeni.info

 

                    att00022.jpg

2. DANI POBIJENIH HERCEGOVAČKIH FRANJEVACA

Široki Brijeg, 4. – 7. veljače 2012.

    

 

 

 

 

 

4. Prvi dan
    17.00     Krunica i razmatranje
    18. 00    Sv. misa (ministranti) – fra Zvjezdan Linić
    – proglašenje nagrađenih (djeca) na Natječaju
    19.00    Klanjanje

    5. Drugi dan
    17.00     Krunica i razmatranje
    18. 00    Sv. misa (Frama) – fra Zvjezdan Linić
    – proglašenje nagrađenih (mladež) na Natječaju
    19.00    Klanjanje

    6. Treći dan
    17.00     Krunica i razmatranje
    18. 00    Sv. misa (trećari) – fra Zvjezdan Linić
    – proglašenje nagrađenih (odrasli) na Natječaju
    19.00    Klanjanje

    7. Obljetnica
    16.00     Molitva pred skloništem i sv. misa               (provincijal fra Ivan Sesar)