ZAMOLBA ZA DODJELU ZGRADE STARE POLICIJSKE POSTAJE MATICI HRVATSKOJ U GRUDAMA NA KORIŠTENJE

 

matica_logo_novi.jpg

Matica hrvatska – Ogranak Grude

Grude, 6. travnja 2010.

Broj: MH-10/10.

 

 

 

Predmet: ZAMOLBA ZA DODJELU ZGRADE STARE POLICIJSKE POSTAJE MATICI HRVATSKOJ U GRUDAMA NA KORIŠTENJE ZA POTREBE KULTURE

 

 

 

Poštovani!

 

Već duže vremena promatramo zgradu stare policijske postaje u Grudama koja se pomalo urušava jer poodavno u njoj nitko ne obitava. Budući da se ta zgrada nalazi u središtu Gruda i na lijepom je mjestu, Matica hrvatska u Grudama moli Vas da ju ustupite na korištenje Matici hrvatskoj Ogranak Grude na duži vremenski period, a mi bismo ju obnovili i prenamijenili za Kulturni dom te dali Gruđanima na korištenje za kulturne sadržaje.

Naime, u Grudama nema nikakva mjesta za kulturu (ni galerije, ni čitaonice niti manjeg prostora za različite promocije i prezentacije, niti ureda za kulturne institucije i udruge, također je prostor gradske knjižnice veoma skučen, itd.), stoga bi nam ova spomenuta zgrada koja je već duže vremena i sada prazna i bez namjene, bila adekvatan prostor i od velike koristi za kulturne sadržaje.

Svjesni smo da na ljestvici vrednota postoje prioriteti koji su na vrhu ljestvice i njih treba žurno rješavati u ovo recesijsko doba, a također dobro znamo što znači kultura jednomu narodu i zajednici. Naraštaji koji slijede iza nas, naša djeca, dužni su naše pažnje i poštovanja, posebno kad je riječ o kulturi u užem i širem smislu te riječi i sadržaja.

Stoga Vas najiskrenije molimo da nam ovu zamolbu uvažite za dobrobit naše zajednice, za opće dobro društva u Grudama i u našoj Županiji, i da na nju pozitivno odgovorite.

 

S poštovanjem!

 

 

                                                                       MATICA HRVATSKA – OGRANAK GRUDE

 

 

 

Dostavljeno:

_______________

-Vladi Županije Zapadnohercegovačke (predsjedniku i ministrima)

-Skupštini Županije Zapadnohercegovačke (predsjedniku/zamjeniku predsjednika i zastupnicima)

-Općini Grude (Načelniku i predsjedniku OV Grude na uvid)

-Grudskoj javnosti

-A/a.