RECIPE 8 (1, 2, 3) – FRANJEVAČKA KLASIČNA GIMNAZIJA NA ŠIROKOM BRIJEGU

Iz tiska je izišla nova knjiga nakladničkog niza Recipe broj 8. Naslov je Franjevačka klasična gimnazija na Širokom Brijegu, autora fra Ante Marića. Tiskana je u tri sveska i ima 1889 stranica.

Svezak 8./1., Franjevačka klasična gimnazija na Širokom Brijegu, Odgojne institucije Hercegovačke franjevačke provincije, knj. 2., predstavlja razdoblje od 1844. godine do školske godine 1917./18. i prvi ispit zrelosti s pravom javnosti;Svezak 8./2., Franjevačka klasična gimnazija na Širokom Brijegu, Odgojne institucije Hercegovačke franjevačke provincije, knj. 3., predstavlja razdoblje od 1918/19. do 1934./35. školske godine. Konačno svezak 8./3. Franjevačka klasična gimnazija na Širokom Brijegu, Odgojne institucije Hercegovačke franjevačke provincije, knj. 4., opisuje razdoblje od 1935./36. do školske godine 1944./45. kad su partizani Franjevačku klasičnu gimnaziju na Širokom Brijegu u krvi ugušili. Ovaj svezak završava naslovom Izgradnja širokobrijeških objekata.

Nakladnik je Hercegovačka franjevačka provincija Uznesenja BDM, Franjevačka knjižnica Mostar. Nakladnik je dr. fra Ivan Sesar, provincijal. Odgovorni je urednik fra Ante Marić, knjižničar. Recenzent je dr. fra Bazilije Stjepan Pandžić, lekturu potpisuje Zdenka Leženić, prof., grafičko oblikovanje Antonija Zeljko Ćavar, fotografije i dokumente skenirao i restaurirao Vedran Ičanović, predmetno su kazalo uradili Ivan Dugandžić i Blanka Kraljević. Knjiga je tiskana u Franjevačkoj tiskari FRAM – ZIRAL, Mostar.

Knjiga će biti predstavljena u samostanu na Širokom Brijegu 3. studenoga 2011. u 19 sati.

20111027150250-550.jpg