PROGRAM

simic.jpg

PROGRAM MEĐUNARODNOGA ZNANSTVENOG SKUPA O HRVATSKOM KNJIŽEVNIKU ANTUNU BRANKU ŠIMIĆU

 

Drinovci, 5. i 6. rujna 2008.

 

 (Voditelj: prof. dr. sc. Vlado Pandžić; predsjednik Organizacijskog odbora: mr. sc. Mario Bušić, prof.)

 

 

 

 

 

Petak, 5. rujna 2008.

 

10,00 – 10,25: Otvaranje Međunarodnoga znanstvenog skupa o hrvatskom književniku Antunu Branku Šimiću (pozdravi domaćina i gostiju).

 

10,25 – 10,45: Domjenak.

 

I. sjednica:

 

Predsjedavaju: prof. dr. sc. Vlado Pandžić, prof. dr. sc. Ana Pintarić, prof. dr. sc. Miroslav Palameta, prof. dr. sc. Mazllom Kumnova i mr. sc. Mario Bušić, prof.

 

10,45 – 11,00: dr. sc. Krunoslav Pranjić, prof. emeritus (Filozofski fakultet, Zagreb, Hrvatska), Jedan troslovčan u četirma prepjevima;

11,00 – 11,15: dr. sc. Jože Lipnik, prof. u miru (Pedagoški fakultet, Maribor, Slovenija), Recepcija književnoga djela Antuna Branka Šimića u Sloveniji (1954-2008);

11,15 – 11,30: dr. sc. Marinko Pejić, izv. prof. (Pedagoška akademija, Sarajevo, BiH), Geometrijski oblici pjesama Antuna Branka Šimića;

11,30 – 11,45: dr. sc. Milenko Brkić, red. prof. (Filozofski fakultet, Sarajevo, BiH), Odgojna uloga umjetnosti.

11,45 – 12,00: Rasprava.

 

12,00 – 12,15: Odmor.

 

II. sjednica:

 

Predsjedavaju: prof. dr. sc. Krunoslav Pranjić, prof. dr. sc. Jože Lipnik, prof. dr. sc. Mira Menac-Mihalić, prof. dr. sc. Šimun Musa i fra Ante Marić.

 

12,15 – 12,30: dr. sc. Ana Pintarić, red. prof. (Filozofski fakultet, Osijek, Hrvatska), „Gospode, Tebi!… Hosana – Hosana! –” – Antun Branko Šimić od tragičnoga do radosnoga ljudskog postojanja;

12,30 – 12,45: dr. sc. Vlado Pandžić, red. prof. (Filozofski fakultet, Zagreb, Hrvatska), Borba za rukopise Antuna Branka Šimića;

12,45 – 13,00: dr. sc. Mazllom Kumnova, red. prof. (Učiteljski fakultet, Priština, Kosovo), Antun Branko Šimić kod Albanaca;

13,00 – 13,15: dr. sc. Ivo Pranjković, red. prof. (Filozofski fakultet, Zagreb, Hrvatska), Sintaksa Antuna Branka Šimića;

13,15 – 13,30: dr. sc. Miroslav Palameta, prof. (Filozofski fakultet, Mostar, BiH), Šimićeve preobrazbe i „Preobraženja“.

13,30 – 13,45: Rasprava.

 

13,45 – 16,00: Ručak.


III. sjednica:

 

Predsjedavaju: prof. dr. sc. Ivo Pranjković, prof. dr. sc. Milenko Brkić, prof. dr. sc. Krystyna Pieniążek-Marković, prof. dr. sc. Antun Lučić i Jozo Marić, prof.

 

16,00 – 16,15: dr. sc. Pero Šimunović, izv. prof. (Filozofski fakultet, Mostar, BiH), Fragmenti o Stanislavu i Antunu Branku Šimiću;

16,15 – 16,30: dr. sc. Borislav Pavlovski, red. prof. (Filozofski fakultet, Zagreb, Hrvatska), Astralni simbolizam u poeziji Antuna Branka Šimića;

16,30 – 16,45: dr. sc. Šimun Musa, red. prof. (Filozofski fakultet, Mostar, BiH), Pjesnik likovnosti o likovnoj umjetnosti;

16,45 – 17,00: fra Ante Marić, dipl. teolog, književnik (Franjevački samostan, Mostar, BiH), Religioznost A. B. Šimića i vjera u Boga u njegovu pjesničkom opusu;

17,00 – 17,15: dr. sc. Ivan Bošković, docent (Filozofski fakultet, Split, Hrvatska), Šimićevo rano pjesništvo i mijene u ozračju estetskih, idejnih i svjetonazorskih sukoba u hrvatskoj književnosti na razmeđu dvadesetoga stoljeća.

17,15 – 17,30: Rasprava.

 

17,30 – 17,45: Odmor.

 

IV. sjednica:

 

Predsjedavaju: prof. dr. sc. Marinko Pejić, prof. dr. sc. Venko Andonovski, doc. dr. sc. Jadranka Nemeth-Jajić, Ružica Filipović, prof., i Vinko Zorić, prof.

 

17,45 – 18,00: dr. sc. Ivan Markešić, izv. prof. (Institut društvenih znanosti Ivo Pilar, Zagreb, Hrvatska), Ljubav i smrt u pjesmama A. B. Šimića – promatrane sa stajališta egzistencijalističke i sociologije svakodnevnog života;

18,00 – 18,15: dr. sc. Mira Menac-Mihalić, red. prof. (Filozofski fakultet, Zagreb, Hrvatska), Frazeologija A. B. Šimića;

18,15 – 18,30: dr. sc. Antun Lučić, izv. prof. (Filozofski fakultet, Mostar, BiH), Uviri u dubine osjetilnoga smisla;

18,30 – 18,45: Jadranka Brnčić, prof. (Filozofski fakultet, Zagreb, Hrvatska), Šimićeva zvijezda.

18,45 – 19,00: Rasprava.

 

19,00 – 19,15: Odmor.

 

19,15 – 19,30: Otvaranje izložbe slika: Hommage Šimiću Udruge likovnih umjetnika EN FACE.

 

19,30 – 20,30: Prigodni kulturni i umjetnički program.

 

20,45: Večera.

 


Subota, 6. rujna 2008.

 

V. sjednica:

 

Predsjedavaju: prof. dr. sc. Ivan Markešić, prof. dr. sc. Slaven Jurić, prof. dr. sc. Pero Šimunović, Tzvetomila Pauly, prof., i Stjepan Glavaš, prof.

 

9,00 – 9,15: dr. sc. István Lukács, red. prof. (Filozofski fakultet Sveučilišta Eötvös Laránd, Budimpešta, Mađarska), Siromašni pjesnici o siromasima (Attila József i A. B. Šimić);

9,15 – 9,30: dr. sc. Zilhad Ključanin, red. prof. (Pedagoški fakultet, Zenica, BiH), I njihove oči velike i nijeme rastu pored stvari;

9,30 – 9,45: mr. sc. Vjera Lopina, sveuč. asistentica (Filozofski fakultet, Zagreb, Hrvatska) i dr. sc. Damir Boras, red. prof. (Filozofski fakultet, Zagreb, Hrvatska), Čestotni rječnik Šimićeva pjesništva;

9,45 – 10,00: dr. sc. Jadranka Nemeth-Jajić, docentica (Filozofski fakultet, Split, Hrvatska), Antun Branko Šimić – poticaj učeničkom pisanju;

10,00 – 10,15: dr. sc. Krešimir Bagić, izv. prof. (Filozofski fakultet, Zagreb, Hrvatska), „Drama svijeta“ kao „drama jezika“.

10,15 – 10,30: Rasprava.

 

10,30 – 10,45: Odmor. Domjenak.

 

VI. sjednica:

 

Predsjedavaju: prof. dr. sc. Damir Boras, prof. dr. sc. Zilhad Ključanin, doc. dr. sc. Ivan Bošković, Jadranka Brnčić, prof., i Petar Majić, dipl. ing.

 

10,45 – 11,00: dr. sc. Venko Andonovski, red. prof. (Filološki fakultet „Blaže Koneski“, Skopje, Makedonija), Tijelo kod Šimića: nostalgična metonimija o apsolutu;

11,00 – 11,15: dr. sc. Bernardina Petrović, docentica (Filozofski fakultet, Zagreb, Hrvatska) i Tonka Marčić, prof. (Zagreb, Hrvatska), Prevođenje u vidokrugu Antuna Branka Šimića;

11,15 – 11,30: dr. sc. Slaven Jurić, izv. prof. (Filozofski fakultet, Zagreb, Hrvatska), Šimićev simultanizam u teoriji i praksi;

11,30 – 11,45: Ružica Filipović, prof. (Zagreb, Hrvatska), Antun Branko Šimić i Vasilij Kandinski, O duhovnom u umjetnosti.

11,45 – 12,00: Rasprava.

 

12,00 – 12,15: Odmor.


VII. sjednica:

 

Predsjedavaju: prof. dr. sc. Vlado Pandžić, prof. dr. sc. Borislav Pavlovski, prof. dr. sc. István Lukács, doc. dr. sc. Bernardina Petrović i Nikica Tomas, prof.

 

12,15 – 12,30: dr. sc. Krystyna Pieniążek-Marković, prof. (Sveučilište Adama Mickiewicza, Poznanj, Poljska), Krajolici, putovi, mjesta, vrijeme – neki vidovi Šimićeve prostorne imaginacije u Preobraženjima;

12,30 – 12,45: dr. med. Vlatka Pandžić Jakšić, spec. inter. (Klinička bolnica Dubrava, Zagreb, Hrvatska), Antun Branko Šimić o bolesti i u bolesti;

12,45 – 13,00: dr. sc. Tzvetomila Pauly, prof. (Sofija, Bugarska), Preobraženja vampira u pjesništvu A. B. Šimića;

13,00 – 13,15: Ivan Majić, sveuč. asistent (Filozofski fakultet, Zagreb, Hrvatska), Simbol „žene“ u pjesništvu Antuna Branka Šimića.

13,15 – 13,30: Rasprava.

 

13,30 – 13,45: Odmor.

 

13,45 – 14,00: Predstavljanje Zbornika radova s Međunarodnoga znanstvenog skupa o hrvatskom književniku Antunu Branku Šimiću.

 

14,00 – 14,15: Zatvaranje Međunarodnoga znanstvenog skupa o hrvatskom književniku Antunu Branku Šimiću.

 

14,15 – 16,00: Ručak.

 

16,00 – 16,30: Zahvala Organizacijskog odbora sudionicima i autorima znanstvenih radova.

 

16,30 – 20,00: Izlet.

 

20,00: Večera.