Natječaj za najbolje pjesničke i prozne radove

books.gifMATICA HRVATSKA OGRANAK GRUDE

 

Raspisuje

 

N A T J E Č A J

 

 

 

Želeći potaknuti ljubav za pisanu riječ, MATICA HRVATSKA OGRANAK GRUDE raspisuje Natječaj za najbolje pjesničke i prozne radove učenika osnovnih i Srednje škole s područja općine Grude.

Svoje literarne radove (ciklus pjesama ili proznih uradaka – pisanih u tri primjerka, i to na računalu ili strojopisu) učenici osnovnih i Srednje škole iz općine Grude trebaju dostaviti najkasnije do 1. svibnja 2009. godine na adresu:

 

Srednja škola A. B. Šimića Grude

Ulica dr. Franje Tuđmana 14

88 340  Grude

s naznakom „za Natječaj Matice hrvatske".

 

 

Prosudbeno povjerenstvo će procijeniti pristigle radove, najbolji će biti nagrađeni te će oni svoje radove moći pročitati na Akademiji kod dodjele nagrada koja će biti u mjesecu svibnju u Srednjoj školi A. B. Šimića u Grudama, o čemu ćete biti pravovremeno obaviješteni.

 

 

Grude, 27. veljače 2009.

Broj: MH-03/09.

                                                                                  Matica hrvatska Grude