NATJEČAJ – ŠIMIĆEVI SUSRETI 2012

"49. ŠIMIĆEVI SUSRETI 2012."

 

Organizacijski odbor 49. "Šimićevih susreta 2012."

i Matica hrvatska – Ogranak Grude

 

raspisuju

 

N A T J E Č A J

 

Želeći potaknuti trajnu ljubav i zanimanje za poeziju i pisanu riječ, Organizacijski odbor "49. Šimićevih susreta 2012." i Matica hrvatska – Ogranak Grude raspisuju Natječaj za najbolje pjesničke radove mladih pjesnika do navršenih 25 godina koji nisu do sada objavili nijednu zbirku!

Svoje pjesničke radove (ciklus pjesama pisanih na računalu ili strojopisu u tri primjerka) mladi pjesnici trebaju poslati poštom, najkasnije do 5. studenoga 2012. godine, na adresu:

 

"Organizacijski odbor 49. Šimićevih susreta 2012."

Srednja Škola A. B. Šimića Grude

Ulica dr. Franje Tuđmana 14

88 340 Grude

BiH

s naznakom " za Natječaj".

 

Prosudbeno povjerenstvo će procijeniti pristigle radove, najbolji u kategorijama  bit će nagrađeni, te će oni svoje radove pročitati na svečanoj Akademiji u Drinovcima, u nedjelju 18. studenoga 2012. godine.

 

 

Organizacijski odbor