Komemoracija prof. Tihomiru Glavašu

Hrvatska franjevačka arheološka zborka sv. Stjepana Prvomučenika Gorica, u suradnji s Ministarstvom obrazovanja, znanosti, kulture i športa Županije Zapadnohercegovačke i Maticom hrvatskom – Ogranak Grude, organizira komemoraciju prof. Tihomiru Glavašu.

Komemoracija će biti u staroj crkvi u Gorici, u četvrtak, 21. listopada 2021. godine, s početkom u 11 sati.

 

Tihomir Glavaš (1951. – 2021.) bio je arheolog i povjesničar, a preminuo je 2. listopada 2021. godine u svojoj 70. godini života. 

Diplomirao je studij povijesti i latinskog jezika na Filozofskom fakultetu u Sarajevu. Posebno se bavio proučavanjem crkvene arhitekture, od kojih se ističu ranokršćanska bazilika i starohrvatska crkva u Gorici, ranokršćanska bazilika u Barama kod Konjica, predromanička crkva u Vrutcima kod vrela Bosne i ostala brojna nalazišta.