U GORICI UPRILIČENA IZLOŽBA TOMISLAVA DUGANDŽIČA

U petak, 2. srpnja 2021. godine u staroj crkvi sv. Stjepana Prvomučenika u Gorici upriličena je izložba ljubuškog umjetnika Tomislava Dugandžića, u organizaciji Bratovštine sv. Stjepana Prvomučenika Gorica-Sovići i Matice hrvatske Ogranak Grude, a u okviru Kulturnog ljeta u župi Gorica-Sovići 2021.

Voditeljica programa bila je Marija Prlić. U programu su sudjelovali: Mila Fofić, koja je kazivala stihove pjesnika Mile Luburića te Ivana Dugandžić, sa stihovima akademika Veselka Koromana. Bio je prikazan i video-spot: Lucije Zovko i klape Bratovština s pjesmom Pozdrav Majci. Dario Šimiće je pročitao prigodan tekst Maria Bušića za ovu izložbu, a tiskan je i poseban katalog kojeg su prisutni mogli uzeti sa sobom.

Načelnik Ljubo Grizelj je prigodnim riječima pozdrava i pohvale za Tomin rad otovrio ovu izložbu. Na kraju je sam autor svima zahvalio.

Program Kulturnog ljeta 2021. U župi Gorica-Sovići nastavlja se 17. Srpnja u Bobanovoj Dragi, kad će biti predstavljena knjiga Veselka Grubišića „Povratak“.