Okrugli stol – Život i djelo fra Martina Mikulića u prigodi 100. obljetnice njegove smrti

 

matica_logo_novi.jpg

Matica hrvatska – Ogranak Grude

 

O K R U G L I    S T O L

Život i djelo fra Martina Mikulića

u prigodi 100. obljetnice njegove smrti

 

organizator OKRUGLOG STOLA

Matica hrvatska – Ogranak Grude

mjesto održavanja

Dvorana župnog ureda u Ružićima

vrijeme održavanja

Petak, 30. studenoga 2012. godine – Od 17:00 do 18:20 sati

voditelj/moderator

Lucija Mikulić, prof.

Sudionici-predavači

Dr. sc. fra Ivan Sesar, provincijal: POZDRAV

Fra Ivan Marić, župnik župe Ružići: POZDRAV

Mario Bušić: POZDRAV

Prof. dr. sc. Marinka Šimić: JEZIK MARTINA MIKULIĆA

Dr. sc. Milka Tica: PUČKA BAŠTINA U DJELIMA FRA MARTINA MIKULIĆA

Fra Ante Marić: TISKANE KNJIGE FRA MARTINA MIKULIĆA KOJE IMA FRANJEVAČKA KNJIŽNICA

Prof. dr. sc. fra Andrija Nikić: PODACI O KRŠTENIMA RUŽIĆKE ŽUPE ZA FRA MARTINOVA ŽUPNIKOVANJA

Prof. dr. sc. Pavao Knezović: MIKULIĆEV ŠEMATIZAM ZA 1882. GODINU

pokrovitelji

Općina Grude, Matica hrvatska – Ogranak Grude i župni ured Ružići

RASPORED PREDAVANJA

17:00 Otvaranje Okruglog stola (pozdravne riječi uz prigodni glazbeni program) – glazbeni program čini Frama RUŽIĆI

17:10 Predavanje prvo

17:20 Predavanje drugo

17:30 Glazbeni program

17:40 Predavanje treće

17:50 Predavanje četvrto

18:00 Predavanje peto

18:10 Završetak uz glazbeni program i riječi zahvale

 

organizaciju OKRUGLOG STOLA čine

Članovi Matice hrvatske Ogranak Grude

medijski pokrovitelji

Večernji list; radio Grude; radio Mir Međugorje

 

* Radovi s Ogruglog stola bit će objavljeni kao separat u Godišnjaku OMH Grude SUSRETI 7, za 2013. godinu.