logosmedji2015
Matica hrvatska – Ogranak Grude

poziva Vas na kulturnu manifestaciju

10. Dani Matice hrvatske u Grudama 2015.
(u povodu 10. obljetnice obnove Matičina rada u Grudama)

Kino dvorana Grude
u petak 27. studenoga 2015. u 18 sati

S ve č a n a A k a d e m i j a
Matice hrvatske – Ogranak Grude

Program:
-izložba knjiga izašlih u nakladi Matice hrvatske – Ogranak Grude zadnjih 10 godina
-obraćanje gostiju
-dodjela zahvalnica
-dodjela članskih iskaznica novim članovima Matice hrvatske iz Gruda
-glazbeni program: učenici OGŠ Grude, Lucija Zovko i klapa Bratovština

Radujemo se Vašemu dolasku!