Znanstveni skup Hrvatski prirodoslovci 18

maticahr-1.jpg

 

 

 

 

 

 

 

ODJEL ZA PRIRODOSLOVLJE I MATEMATIKU

uz pokroviteljstvo

Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti, Zagreb

i

suorganizatore skupa

Ogranak Matice hrvatske u Vukovaru

Grad Vukovar

Vukovarsko-srijemska županija

organizira

Znanstveni skup

Hrvatski prirodoslovci 18

Povijest hrvatskoga prirodoslovlja Vukovarsko-srijemske županije

Vukovar, 16. i 17. listopada 2009.

Ružičkina kuća, J. J. Strossmayera 25, Vukovar

 

Sudionici :

Nenad Trinajstić Iz života i znanstvenog rada Leopolda Ružičke, prvoga Hrvata dobitnika Nobelove nagrade

Tatjana Kren i Branko Hanžek Milutin Milanković, u povodu 130. godišnjice rođenja i 50. godišnjice smrti

Suzana Inić Julije Domac i hrvatska farmakognozija

Ljerka Regula-Bevilacqua Prof. dr. Franjo Benzinger, farmakotehnolog

Berislav Šebečić Starije srijemsko rudarsko poduzetništvo, grofovi Pongrac, Pejačević i drugi

Darko Veljan Akademik Željko Marković, profesor matematike

Radoslav Galić Stjepan Bohniček, profesor algebre i teorije brojeva

Srećko Božičević Značenje lesnih naslaga na vukovarskom ravnjaku

Andrija Kristić Život i djelo Josipa Kozarca kao šumara

Joso Vukelić Flora i šumska vegetacija vukovarskog područja u djelima Đure Rauša

Vesna Vučevac Bajt Matija Antun Relković, prvi stočarski i veterinarski prosvjetitelj

Tatjana Kren Slavonski pučki kalendari u svjetlu astronomije, religije i kulture

Teodor Wikerhauser Akademik Dragutin Fleš, kemičar svjetskog ugleda, Moja sjećanja na zajedničke đačke dane

Štefanija Bičanić-Ritz Povijest vukovarskoga školstva i gimnazije

Znanstveni skup se organizira u sklopu

5. DANA MATICE HRVATSKE

Vukovarsko-srijemske županije

 

 

 

 

ODJEL ZA PRIRODOSLOVLJE I MATEMATIKU

uz pokroviteljstvo

Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti, Zagreb

i

suorganizatore skupa

Ogranak Matice hrvatske u Vukovaru

Grad Vukovar

Vukovarsko-srijemska županija

organizira

Znanstveni skup

Hrvatski prirodoslovci 18

Povijest hrvatskoga prirodoslovlja Vukovarsko-srijemske županije

Vukovar, 16. i 17. listopada 2009.

Ružičkina kuća, J. J. Strossmayera 25, Vukovar

Znanstveni skup se organizira u sklopu

5. DANA MATICE HRVATSKE

Vukovarsko-srijemske županije

Održavanje skupa omogućili su

Matica hrvatska Zagreb

Ogranak Matice hrvatske u Vukovaru

Grad Vukovar

Javna ustanova u kulturi “Hrvatski dom Vukovar”

i

Glavni sponzor

Vukovarsko-srijemska županija

Organizacijski odbor

Jasna Matekalo Draganović, predsjednica

Željko Mrak, tajnik

Barbara Bulat, Paula Durbešić, August Janeković, Tatjana Kren, Nikola Ljubešić,

Ivanka Miličić, Štefi ca Šarčević, Dražen Švagelj, Nenad Trinajstić

Program znanstvenoga skupa

Petak, 16. listopada 2009.

Otvaranje

9:00-9:30 Pozdravne riječi

Pročelnica Odjela za prirodoslovlje i matematiku Matice hrvatske

i predsjednica Organizacijskog odbora

Predstavnik Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti

Predstavnik Vukovarsko-srijemske županije

Predstavnik Grada Vukovara

Predsjednik Ogranka Matice hrvatske u Vukovaru

Izlaganja i rasprave

Predsjedaju: prof. dr. sc. Dražen Živić i prof. dr. sc. Paula

Durbešić

10:00-10:20 Akademik Nenad Trinajstić

Iz života i znanstvenog rada Leopolda Ružičke,

prvoga Hrvata dobitnika Nobelove nagrade

10:20-10:40 Tatjana Kren, prof. i dr. sc. Branko Hanžek

Milutin Milanković, u povodu 130. godišnjice rođenja

i 50. godišnjice smrti

10:40-11:00 Mr. pharm. Suzana Inić

Julije Domac i hrvatska farmakognozija

11:00-11:20 Stanka

11:20-11:40 Ljerka Regula-Bevilacqua

Prof. dr. Franjo Benzinger, farmakotehnolog

11:40-12:00 Dr. sc. Berislav Šebečić

Starije srijemsko rudarsko poduzetništvo, grofovi Pejačević,

Pongrac i ostali

12:00-12:20 Prof. dr. sc. Darko Veljan

Akademik Željko Marković, profesor matematike

12:20-12:40 Prof. dr. sc. Radoslav Galić

Stjepan Bohniček, profesor algebre i teorije brojeva

Izlaganja i rasprave

Predsjedaju: Prof. Lidija Miletić i dr. sc. Nikola Ljubešić

15:00-15:20 Srećko Božičević

Značenje lesnih naslaga na vukovarskom ravnjaku

15:20-15:40 Dr. sc. Andrija Kristić

Život i djelo Josipa Kozarca kao šumara

15:40-16:00 Prof. dr. sc. Joso Vukelić

Flora i šumska vegetacija vukovarskog područja u djelima

Đure Rauša

16:00-16:20 Prof. dr. sc. Vesna Vučevac-Bajt

Matija Antun Relković, prvi stočarski i veterinarski

prosvjetitelj

16:20-16:40 Stanka

16:40-17:00 Tatjana Kren, prof.

Slavonski pučki kalendari u svjetlu astronomije, religije

i kulture

17:00-17:20 Akademik Teodor Wikerhauser

Akademik Dragutin Fleš, kemičar svjetskog ugleda,

Moja sjećanja na zajedničke đačke dane

17:20-17:40 Mr. sc. Štefanija Bičanić-Ritz

Povijest vukovarskoga školstva i gimnazije

17:40-17:50 Mr. sc. Barbara Bulat

Predstavljanje časopisa Prirodoslovlje, br. 1-2/09

17:50-18:00 Doc. dr. sc. August Janeković

Završna riječ