Tiskovna konferencija

simicbiste.jpgOGRANAK MATICE HRVATSKE GRUDE

 

Grude, 18. kolovoza 2008.

OBAVIJEST I POZIV MEDIJIMA
 

Matica hrvatska Grude poziva vas na Tiskovnu konferenciju u povodu održavanja, do sada najvećeg Međunarodnog znanstvenog skupa o hrvatskom književniku Antunu Branku Šimiću. Tiskovna konferencija će biti u Osnovnoj školi Antuna Branka i Stanislava Šimića u Drinovcima, u četvrtak 21. kolovoza 2008. godine, s početkom u 10 sati.

Matica hrvatska Grude glavni je organizator ovoga Međunarodnog znanstvenog skupa koji će biti u Šimićevim rodnim Drinovcima 5. i 6. rujna 2008. godine. Na skupu će sudjelovati znanstvenici iz 10-ak europskih država.

 
Dobro došli i srdačan pozdrav,

 

                                 PREDSJEDNIK ORGANIZACIJSKOG ODBORA

 

Mr. sc. Mario Bušić

 

Popis sudionika Međunarodnoga znanstvenog skupa o hrvatskom književniku Antunu Branku Šimiću:

 

Dr. sc. Krunoslav Pranjić, prof. emeritus

Filozofski fakultet, Odsjek za kroatistiku

Zagreb, Hrvatska

Naslov rada: Jedan troslovčan u četirma prepjevima

 

 

Dr. sc. Jože Lipnik, prof. u miru

Pedagoški fakultet

Maribor, Slovenija

Naslov rada: Recepcija književnoga djela Antuna Branka Šimića u Sloveniji (1954-2008)

 

 

Dr. sc. Marinko Pejić, red. prof.

Pedagoška akademija

Sarajevo, Bosna i Hercegovina

Naslov rada: Geometrijski oblici pjesama Antuna Branka Šimića

 

 

Dr. sc. Milenko Brkić, red. prof.

Filozofski fakultet

Sarajevo, Bosna i Hercegovina

Naslov rada: Odgojna uloga umjetnosti

 

 

Dr. sc. Ana Pintarić, red. prof.

Filozofski fakultet

Osijek, Hrvatska

Naslov rada: "Gospode, Tebi!… Hosana – Hosana! –" – Antun Branko Šimić od tragičnoga do radosnoga ljudskog postojanja

 

 

Dr. sc. Vlado Pandžić, red. prof.

Filozofski fakultet, Odsjek za kroatistiku

Zagreb, Hrvatska

Naslov rada: Borba za rukopise Antuna Branka Šimića

 

 

Dr. sc. Mazllom Kumnova, red. prof.

Učiteljski fakultet

Priština, Kosovo

Naslov rada: Antun Branko Šimić kod Albanaca

 

 

Dr. sc. Ivo Pranjković, red. prof.

Filozofski fakultet, Odsjek za kroatistiku

Zagreb, Hrvatska

Naslov rada: Sintaksa Antuna Branka Šimića

 

 

 

Dr. sc. Miroslav Palameta, red. prof.

Filozofski fakultet

Mostar, Bosna i Hercegovina

Naslov rada: Šimićeve preobrazbe i "Preobraženja"

 

 

Dr. sc. Pero Šimunović, izv. prof.

Filozofski fakultet

Mostar, Bosna i Hercegovina

Naslov rada: Fragmenti o Stanislavu i Antunu Branku Šimiću

 

 

Dr. sc. Borislav Pavlovski, red. prof.

Filozofski fakultet, Odsjek za južnoslavenske jezike i književnosti

Zagreb, Hrvatska

Naslov rada: Astralni simbolizam u poeziji Antuna Branka Šimića

 

 

Dr. sc. Šimun Musa, red. prof.

Filozofski fakultet

Mostar, Bosna i Hercegovina

Naslov rada: Pjesnik likovnosti o likovnoj umjetnosti

 

 

O. fra Ante Marić, dipl. teolog, književnik

Franjevački samostan

Mostar, Bosna i Hercegovina

Naslov rada: Religioznost A. B. Šimića i vjera u Boga u njegovu pjesničkom opusu

 

 

Dr. sc. Ivan Bošković, docent

Filozofski fakultet, Odsjek za hrvatski jezik i književnost

Split, Hrvatska

Naslov rada: Šimićevo rano pjesništvo i mijene u ozračju estetskih, idejnih i svjetonazorskih sukoba u hrvatskoj književnosti na razmeđu dvadesetoga stoljeća

 

 

Dr. sc. Ivan Markešić, izv. prof.

Institut društvenih znanosti Ivo Pilar

Zagreb, Hrvatska

Naslov rada: Ljubav i smrt u pjesmama A. B. Šimića – promatrane sa stajališta egzistencijalističke i sociologije svakodnevnog života

 

 

Dr. sc. Mira Menac-Mihalić, red. prof.

Filozofski fakultet, Odsjek za kroatistiku

Zagreb, Hrvatska

Naslov rada: Frazeologija A. B. Šimića

 

 

Dr. sc. Antun Lučić, izv. prof.

Filozofski fakultet

Mostar, Bosna i Hercegovina

Naslov rada: Uviri u dubine osjetilnoga smisla

 

 

Jadranka Brnčić, prof.

Filozofski fakultet

Zagreb, Hrvatska

Naslov rada: Šimićeva zvijezda

 

 

Dr. sc. István Lukács, red. prof.

Filozofski fakultet Sveučilišta Eötvös Laránd, Odsjek za slavensku filologiju

Budimpešta, Mađarska

Naslov rada: Siromašni pjesnici o siromasima (Attila József i A. B. Šimić)

 

 

Dr. sc. Zilhad Ključanin, red. prof.

Sveučilište u Zenici

Zenica, Bosna i Hercegovina

Naslov rada: I njihove oči velike i nijeme rastu pored stvari

 

 

Mr. sc. Vjera Lopina, sveuč. asistentica

Filozofski fakultet, Odsjek za infomacijske znanosti

Zagreb, Hrvatska

i

dr. sc. Damir Boras, red. prof.

Filozofski fakultet, Odsjek za informacijske znanosti

Zagreb, Hrvatska

 

 

Dr. sc. Jadranka Nemeth-Jajić, docentica

Filozofski fakultet

Split, Hrvatska

Naslov rada: Antun Branko Šimić – poticaj učeničkom pisanju

 

 

Dr. sc. Krešimir Bagić, izv. prof.

Filozofski fakultet, Odsjek za kroatistiku

Zagreb, Hrvatska

Naslov rada: "Drama svijeta" kao "drama jezika"

 

 

Dr. sc. Venko Andonovski, red. prof.

Filološki fakultet "Blaže Koneski"

Skopje, Makedonija

Naslov rada: Tijelo kod Šimića: nostalgična metonimija o apsolutu

 

 

Dr. sc. Bernardina Petrović, docentica

Filozofski fakultet, Odsjek za kroatistiku

Zagreb, Hrvatska

i

Tonka Marčić, prof.

Zagreb, Hrvatska

Naslov rada: Prevođenje u vidokrugu Antuna Branka Šimića

 

 

Dr. sc. Slaven Jurić, izv. prof.

Filozofski fakultet, Odsjek za komparativnu književnost

Zagreb, Hrvatska

Naslov rada: Šimićev simultanizam u teoriji i praksi

 

 

Ružica Filipović, prof.

Zagreb, Hrvatska

Naslov rada: Antun Branko Šimić i Vasilij Kandinski, O duhovnom u umjetnosti

 

 

Dr. sc. Krystyna Pieniążek-Marković, prof.

Sveučilište Adama Mickiewicza, Odsjek za slavensku filologiju

Poznanj, Poljska

Naslov rada: Krajolici, putovi, mjesta, vrijeme – neki vidovi Šimićeve prostorne imaginacije u Preobraženjima

 

 

Dr. med. Vlatka Pandžić Jakšić, spec. inter.

Klinička bolnica Dubrava

Zagreb, Hrvatska

Naslov rada: Antun Branko Šimić o bolesti i u bolesti

 

 

Dr. sc. Tzvetomila Pauly, prof.

Sofija, Bugarska

Naslov rada: Preobraženja vampira u pjesništvu A. B. Šimića

 

 

Ivan Majić, sveuč. asistent

Filozofski fakultet, Odsjek za južnoslavenske jezike i književnosti

Zagreb, Hrvatska

Naslov rada: Simbol "žene" u pjesništvu Antuna Branka Šimića