Predstavljanje knjiga Ivana Bitange Šujana

Matica hrvatska-Ogranak Grude
poziva Vas na
 
predstavljanje knjiga Ivana Bitange Šujana
 
“Čiji si”
i “Imotska zmija smija”
(knjige su tiskane u nakladi OMH Grude)
Predstavljanje će biti u knjižnici OŠ u Grudama, u petak, 24. rujna 2021. u 19.30 sati.
 
U programu sudjeluju:
Mara Pezo
Mladen Vuković
don Ilija Drmić
i autor Ivan Bitanga Šujan
Voditeljica programa: Ivana Bošnjak
 
Svi ste dobro došli! Radujemo se susretu!