Osijek -Predstavljena knjiga “Grudski žrtvoslov” 2. svjetskog rata i poraća


kugrudedkc31301 žrtva iz Gruda i 126 ubijenih u općini imenom i prezimenom i fotografijom
O nastanku knjige govorili su autori Vlado Bogut i Ljubo Leko

Darko KOVAČEVIĆ
U prostorijama Vikarijata u Osijeku predstavljena je knjiga “Grudski žrt voslov” 2. svjetskog rata i po raća koja trajno podsjeća na 1301 žrtvu iz općine Grude te 126 žrtava koje nisu iz Gruda, a stradale su u grudskoj općini.
Svaka je žrtva predstavljena imenom i prezimenom, datu mom i mjestom rođenja, ži votnim putem, važnim doga đajima (vjenčanje, rođenje dje teta), a većina i originalnom fotografijom.
Organizatori osječkog predsta vljanja bili su Općina Grude, ogranci Matice hrvatske Osijek i Grude, Institut za novu evan gelizaciju sv. Ivan Pavao II. i Braća hrvatskog zmaja – Zmaj ski stol Osijek. Uz organizatore i predstavljače te brojne po sjetitelje, koji gotovo nisu stali u dvoranu Vikarijata, na predsta vljanju su bili saborski zastupnik Branimir Glavaš, osječko-ba ranjski dožupan Dragan Vulin te gradski vijećnik Drago Medvi dović. Voditeljica programa bila je mlada osječka glumica Ivana Gudelj. Među brojnim posje titeljima najviše je bilo Osječana podrijetlom s područja Gruda, koji već desetljećima žive i rade u Osijeku ili su rođeni u Osijeku. Zanimljivo je bilo čuti razmiš ljanja i veselje Osječana, čiji su predci objavljeni u ovoj vrijednoj povijesnoj knjizi.
Uz predsjednika osječkog ogranka Matice hrvatske Ivicu Završkog i načelnika općine Grude Ljubu Grizelja, o značaju knjige kritički su govorili prof. dr. Srećko Tomas, mons. dr. Ma rin Srakić, prof. dr. Josip Jur čević, te autori knjige Vlado Bogut i Ljubo Leko.
Svakako najznačajnije i najza nimljivije bilo je svjedočenje Ljube Leke, suautora knjige, ko ji je opisao dugogodišnji mu kotrpan put prikupljanja poda taka, a posebno su bili zanimljivi događaji o dolasku do fotogra fija žrtava, koje su u doba ko munizma, na različite načine i u različite svrhe, uništavane.

PRISJEĆANJE ROĐAKA
Na kraju promocije uz druženje brojni su se Osječani her cegovačkog podrijetla, posebice s područja Gruda i okolice, prisjetili bliskih rođaka i prijatelja iz prošlosti. Zainteresirani su knjigu mogli i kupiti po cijeni od 100 kuna.

 

kugrudedkc7 kugrudedkc6 kugrudedkc5 kugrudedkc4 kugrudedkc3 kugrudedkc2 kugrudedkc1