Odluka o imenovanju Organizacijskog odbora

Grude, 30. travnja 2008.

Broj: MH-25/08.

 

Na temelju Statuta Ogranka Matice hrvatske Grude Predsjedništvo ogranka Matice hrvatske Grude na sjednici održanoj 30. travnja 2008. donijelo je slijedeću

 

O D L U K U

I.

Imenuje se Organizacijski odbor za održavanje Međunarodnog znanstvenog skupa o životu i djelu Antuna Branka Šimića, koji će biti u Drinovcima 5. i 6. rujna 2008. godine. Organizacijski odbor čine slijedeći:

 

 

1. Mario Bušić, predsjednik                                    

2. Gavrilo Grahovac, dopredsjednik                       

3. Ante Stamać, dopredsjednik                                           

4. Zvonko Jurišić, član                                              

5. Vitomir Filipović, član                                                     

6. Viktor Marić, član                        

7. Nikica Tomas, član                                                      

8. Vjekoslav Čamber, član                           

9. Vjekosalv Bakula, član

10. Dragan Primorac, član

11. Božo Biškupić, član

12. Meliha Alić, član

13. Sredoje Nović, član

14. Milan Bandić, član

15. Stipe Prlić, član

16. Vlado Pandžić, član – voditelj Znanstvenog skupa

17. Grgo Mikulić, član

Grude, 30. travnja 2008.

Broj: MH-25/08.

 

Na temelju Statuta Ogranka Matice hrvatske Grude Predsjedništvo ogranka Matice hrvatske Grude na sjednici održanoj 30. travnja 2008. donijelo je slijedeću

 

O D L U K U

 

I.

Imenuje se Organizacijski odbor za održavanje Međunarodnog znanstvenog skupa o životu i djelu Antuna Branka Šimića, koji će biti u Drinovcima 5. i 6. rujna 2008. godine. Organizacijski odbor čine slijedeći:

 

 

1. Mario Bušić, predsjednik                                    

2. Gavrilo Grahovac, dopredsjednik                       

3. Ante Stamać, dopredsjednik                                           

4. Zvonko Jurišić, član                                             

5. Vitomir Filipović, član                                                     

6. Viktor Marić, član                        

7. Nikica Tomas, član                                                      

8. Vjekoslav Čamber, član                           

9. Vjekosalv Bakula, član

10. Dragan Primorac, član

11. Božo Biškupić, član

12. Meliha Alić, član

13. Sredoje Nović, član

14. Milan Bandić, član

15. Stipe Prlić, član

16. Vlado Pandžić, član – voditelj Znanstvenog skupa

17. Grgo Mikulić, član

 

II.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

 

 

 

                                                     PREDSJEDNIK MATICE HRVATSKE OGRANAK GRUDE

 

                                                                                    Mr. sc. Mario Bušić, prof.

Dostaviti:

            -Imenovanima

            -Matici hrvatskoj, Zagreb

            -A/a.

 

 

 

 

 

 

 

 

Grude, 30. travnja 2008.

Broj: MH-26/08.

 

 

Na temelju Statuta Ogranka Matice hrvatske Grude Predsjedništvo ogranka Matice hrvatske Grude donijelo je slijedeću

 

O D L U K U

 

I.

Imenuje se Provedbeni odbor za održavanje Međunarodnog znanstvenog skupa o životu i djelu Antuna Branka Šimića, koji će biti u Drinovcima 5. i 6. rujna 2008. godine. Provedbeni odbor čine slijedeći:

 

1. Mario Bušić, predsjednik                        

2. Andrijana Mlinarević-Cvetković, dopredsjednik           

3. Marija Martić, tajnik                                           

4. Stjepan Glavaš, član                                             

5. Jozo Marić, član                                                   

6. Vinko Zorić, član                                                  

7. Srećko Mikulić, član

8. Petar Majić, član

9. Ante Pejić, član

10. Mario Tica, član

11. Vinko Čuljak, član

12. Fra Ante Marić, član

13. Tihomir Glavaš, član

14. Mladen Leko, član

15. Žarko Nuić, član

16. Zdravko Kordić, član

17. Krešimir Šego, član

18. Milka Tica, član

19. Ljubo Grizelj, član

20. Vesna Pejić, član

21. Sanja Juranić, član

 

II.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

 

           

 

                                                      PREDSJEDNIK MATICE HRVATSKE OGRANAK GRUDE

 

                                                                                   Mr. sc. Mario Bušić, prof.

Dostaviti:

            -Imenovanima

            -Matici hrvatskoj, Zagreb

            -A/a.