Natječaj za najbolje pjesničke radove mladih pjesnika do navršenih 25 godina koji do sada nisu objavili nijednu zbirku!

„54. ŠIMIĆEVI SUSRETI 2017.“

Organizacijski odbor 54. “Šimićevih susreta 2017.”

i Matica hrvatska – Ogranak Grude

raspisuju

N A T J E Č A J

Želeći potaknuti ljubav za pisanu riječ, Organizacijski odbor 54. “Šimićevih susreta 2017.” i Matica hrvatska – Ogranak Grude raspisuje Natječaj za najbolje pjesničke radove mladih pjesnika do navršenih 25 godina koji do sada  nisu objavili nijednu zbirku!

Svoje literarne radove (pjesme – pisane u tri primjerka, i to na računalu ili strojopisu) mladi pjesnici trebaju dostaviti najkasnije do 10. travnja 2017. godine na adresu:

Srednja škola A. B. Šimića Grude

Ulica dr. Franje Tuđmana 14

88 340 Grude

s naznakom „za Natječaj 54. Šimićevih susreta“ – pjesnici.

Prosudbeno povjerenstvo će procijeniti pristigle radove, najbolji će biti nagrađeni te će oni svoje radove moći pročitati na Akademiji kod dodjele nagrada.

Grude 20. ožujka 2017.

Organizacijski odbor 54. Šimićevih susreta 2017.

 

 

————————————————-

.

Nagrada je ustanovljena 1970. godine. U početku se dodjeljivala za najbolje pročitane pjesme na Susretima, a kasnije je uručivana najboljim mladim pjesnicima srednjoškolcima.

.

NAGRAĐENI MLADI PJESNICI

Godina Na razini osnovnih škola Na razini srednjih škola Na razini fakulteta
1970.
Nikola Martić
Mile Pešorda
1971.
Mile Stojić
Diana Burazer
Boro Bošnjak
1972.
Josip Zubac
Miro Petrović
Ljubica Benović
1973.
Zdravko Kordić
Ljubica Benović
Milka Tica
Plamenka Vulić
1974.
Zdravko Čuljak
Nevenka Eljuga
Zora Bogut
1977.
Amra Mahmutćehajić
Zdenko Vranješ
Nada Balić
1978.
Predrag Đurić
Senka Kordić
Vajdana Tomić
Ljiljana Lažetić
Marjana Radić
1979.
Vlado Krulj
Miloslava Milinić
Nada Šehić
Zora Šimić
1980.
Božana Tomas
Milijana Šetka
Mladenka Luburić
1981.
Ivan Alerić
2004.
Sanja Boban
Matea Jozić
Vedran Glavaš
Martina Mlinarević
2007.
Magdalena Grizelj
Marina Krtalić
Ana Paradžik
Marijana Martinović
Antonela Marković
Tina Sesar
Sanja Zadro
Malina Milanović
Viktorija Aničić
2008.
2009.
2010.
2011.
Katarina Grgić
Klara Vukojević
Katarina Biško
Magdalena Grizelj
Zvonimir Mandić
Ana Marija Radić
2012.
2013.
2014. Katarina Biško Anamarija  Čolak
Ivan Luketić
Mario Grizelj
2015. Mia Prlić
Petra Rupčić
Martina Pandžić
Ivana Kalfić
Nera Meliš
Anamarija Čolak
Marina Radoš
2016.
Marija Vlašić
Gabrijela Bogut
Petra Rupčić
Katarina Biško
Emilija Grbavac
Ivana Čović
Anđela Mijić
Ivana Kalfić