Natječaj za najbolje pjesničke i prozne radove

 

 

matica_logo_novi.jpg

 

MATICA HRVATSKA OGRANAK GRUDE

 

raspisuje

 

N A T J E Č A J

 

 

Želeći potaknuti ljubav za pisanu riječ, MATICA HRVATSKA OGRANAK GRUDE raspisuje Natječaj za najbolje pjesničke i prozne radove učenika osnovnih i Srednje škole s područja općine Grude.

Svoje literarne radove (pjesame ili prozne radove – pisane u tri primjerka, i to na računalu ili strojopisu) učenici osnovnih i Srednje škole iz općine Grude trebaju dostaviti najkasnije do 10. travnja 2010. godine na adresu:

 

Srednja škola A. B. Šimića Grude

Ulica dr. Franje Tuđmana 14

88 340  Grude

s naznakom „za Natječaj Matice hrvatske Grude".

 

Prosudbeno povjerenstvo će procijeniti pristigle radove, najbolji će biti nagrađeni te će oni svoje radove moći pročitati na Akademiji kod dodjele nagrada.

 

 

Grude, 17. veljače 2011.

Broj: MH-01/11.

 

 

                                                           Matica hrvatska Ogranak Grude