N A T J E Č A J

 

„46. ŠIMIĆEVI SUSRETI 2009."

 

 

ORGANIZACIJSKI ODBOR  „ŠIMIĆEVIH SUSRETA 2009"

I

MATICA HRVATSKA OGRANAK GRUDE

 

 

Raspisuju

 

N A T J E Č A J

 

Želeći potaknuti trajnu ljubav i zainteresiranost za poeziju i pisanu riječ, Organizacijski odbor „46. Šimićevih susreta" i Ogranak Matice Hrvatske Grude raspisuju Natječaj za najbolje pjesničke radove učenika osnovnih i srednjih škola , te studente Sveučilišta u Mostaru.

Svoje literarne radove (ciklus pjesama-pisanih isključivo na računalu ili strojopisu u tri primjerka) učenici osnovnih i srenjih škola, te studenti trebaju poslati poštom, najkasnije do 6. studenoga 2009. godine na adresu:

 

„Organizacijski odbor 46. Šimićevih susreta 2009"

Srednja škola Antuna Branka Šimića Grude,

Ulica dr. Franje Tuđmana 14,

88340 Grude,

S naznakom „za Natječaj"

 

Prosudbeno povjerenstvo će procijeniti pristigle radove, najbolji u kategorijama biti će nagrađeni, te će oni svoje radove pročitati na svečanoj Akademiji u Drinovcima.

Molimo također sve osnovne i srednje škole s hrvatskim nastavnim programom, te Sveučilište u Mostaru, da u sklopu nastave hrvatskog jezika održe prigodno slovo o Antunu Branku Šimiću!

 

 

Organizacijski odbor