N A T J E Č A J

matica_logo_novi.jpg

"51. ŠIMIĆEVI SUSRETI 2014."

 

Organizacijski odbor 51. "Šimićevih susreta 2014."

i Matica hrvatska – Ogranak Grude

 

raspisuju

 

N A T J E Č A J

 

Želeći potaknuti trajnu ljubav i zanimanje za poeziju i pisanu riječ, Organizacijski odbor  "51. Šimićevih susreta 2014."

i Matica hrvatska – Ogranak Grude raspisuju Natječaj za najbolje pjesničke radove mladih pjesnika do navršenih 25 godina koji nisu do sada objavili nijednu zbirku!

Svoje pjesničke radove (ciklus pjesama pisanih na računalu ili strojopisu u tri primjerka) mladi pjesnici trebaju poslati poštom, najkasnije do 1. svibnja 2014. godine, na adresu:

 

"Organizacijski odbor 51. Šimićevih susreta 2014."

Srednja Škola A. B. Šimića Grude

Ulica dr. Franje Tuđmana 14

88 340 Grude

BiH

s naznakom " za Natječaj".

Svoje pjesničke radove, sukladno ovom Natječaju, možete poslati i na e-mail adresu:

simicevisusreti@grude.info

 

Prosudbeno povjerenstvo će procijeniti pristigle radove, najbolji u kategorijama  bit će nagrađeni, te će oni svoje radove pročitati na svečanoj Akademiji u Drinovcima, u petak 9. svibnja 2014. godine.

 

 

Organizacijski odbor