KORIZMENE TRIBINE 2013.

Krist postade poslušan do smrti na križu:

Zato ga Bog preuzvisi i darova mu ime,

Ime nad svakim imenom.

 

 

 

Bratovština Sv. Stjepana Prvomučenika Gorica-Sovići

 

poziva vas na

 

KORIZMENE TRIBINE 2013.

 

Petak, 22. II. 2013.

U 20 sati u Staroj kapeli u Gorici bit će tribina na temu:

Aktivne laičke udruge u župama – bogatstvo crkve.

Tribinu će održati fra Stipan Klarić, fratar na službi u Mostaru.

 

 

 

RADOSNO VAS OČEKUJEMO!