KORIZMENE TRIBINE 2013.

godinavjere.jpgKrist postade poslušan do smrti na križu:

Zato ga Bog preuzvisi i darova mu ime,

Ime nad svakim imenom.

 

 

Bratovština Sv. Stjepana Prvomučenika Gorica-Sovići

 

poziva vas na

 

KORIZMENE TRIBINE 2013.

 

 

Petak, 22. III. 2013. u 20 sati u Staroj crkvi u Gorici

 

Molitva na temu Muke Isusove

 

Sudjeluju zbor župe Gorica-Sovići, Frama i klapa Bratovština

 

 

RADOSNO VAS OČEKUJEMO!