KORIZMENE TRIBINE 2011

On je naše slabosti na se uzeo,

naše boli na sebi ponio (Iz 53,4).

Bratovština Sv. Stjepana Gorica-Sovići

poziva vas na

KORIZMENE TRIBINE 2011.

Petak, 15. IV. 2011.

U 19 sati u Starom župnom dvoru u Gorici Otvaranje izložbe slika pasionske tematike Isusov Put križa akademske slikarice Ivane Ćavar iz Š. Brijega.

U 20 sati u Staroj crkvi u Gorici bit će molitva na temu Muke Isusove.

Sudjeluju zbor župe Gorica-Sovići, Frama i klapa Bratovština.