IZ TISKA IZAŠAO ZBORNIK RADOVA U ČAST AKADEMIKU PROF. DR. DR. SC. FRA SERAFINU HRKAĆU

serafim-1Ovih je dana svjetlo dana ugledala vrijedna knjiga s naslovom: Ad laborem indigentia cogebat – Zbornik radova u čast Serafinu Hrkaću. Zbornik s 352 stranice izašao je u nakladi Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Mostaru, Matice hrvatske Grude i Instituta za latinitet Sveučilišta u Mostaru. Nakladništvo potpisuju: Zoran Tomić, Mario Bušić i Josip Grubeša. Glavni je urednik Ivica Musić, izvršni urednik je Mario Bušić. U uredništvu su Luciana Boban, Mate Buntić, Mario Bušić, Josip Grubeša, Gordana Iličić, Pavao Knezović, Ante Marić i Ivica Musić. Recenzenti ovoga Zbornika su prof. dr. sc. Stipe Kutleša, prof. dr. sc. Katica Krešić i prof. dr. sc. Milenko Lončar.
Lekturu i korekturu je uradila Ivona Baković a prijevod sažetaka Marijana Sivrić. Grafički ga je oblikovala Edita Grubišić. Tiskan je u nakladi od 500 komada u tiskari Grafotisak iz Gruda. Zbornik je katalogiziran u publikaciji Nacionalne i univerzitetske biblioteke u Bosni i Hercegovini, u Sarajevu. Tiskanje je svojom potporom omogućila Vlada Županije Zapdnohercegovačke na čelu s predsjednikom Zdenkom Ćosićem.
Zbornik radova je podijeljen na dva dijela. Do 51. stranice je Vita activa et vita contemplativa, a od 51. stranice pa sve dokraja članci su pod naslovom Liber amicorum.
U Zborniku su svojim radovima sudjelovali sljedeći pisci s naslovima svojih radova:
Mario Bušić: Curriculum vitae i bibliografija Serafina Hrkaća
Vladimir Premec: O akademiku prof. dr. fra Serafinu Hrkaću s trajnim pijetetom: documenta…
Ivan Sivrić: Skica u tri slike za portret akademika
Pavao Knezović: Patriotsko latinskih gramatika našinaca
Luciana Boban: Razvoj gramatičke misli kroz prizmu (franjevačkih) latinskih gramatika
Antun Lučić: Paralelizam u latinskome i hrvatskome književnom izrazu
Jelena Ostojić: Posebni leksik Lalićeva rječnika
Marko Samardžija: Općeleksičko u enciklopedičkome
Šimun Musa: Fra Marijan Šunjić, znameniti franjevac i preporoditelj – njegove jezikoslovne zasluge
Stjepan Damjanović: „Zapis popa Martinca“ iz Drugog novljanskog brevijara
Hrvatin Gabrijel Jurišić: Stari zaostroški mrtvar
Ante Marić: Osnutak Franjevačke klasične gimnazije na Širokome Brijegu i njezinih prvih razreda
Josip Grubeša: Latinski jezik u širokobriješkoj gimnaziji u razdoblju od 1918. do 1945.
Ivica Musić: Hercegovački franjevci i filozofija
Nikola Stanković i Ivan Šestak: Doživljaj kontingencije
Mate Buntić: Kozmoiloški dokaz i quinque viae Tome Akvinskoga
Ivan Koprek: Ekonmomska kriza i etika kreposti
Ivan Kordić: Razumijevanje i događanje: temeljne crte Gadamerove filozofijske hermeneutike
Hrvoje Lasić: Recepcija filozofije Mauricea Blondela u hrvatskoj filozofiji i teologiji

Zbornik radova u čast Serafinu Hrkaću bit će predstavljen na nekoliko mjesta tijekom jeseni ove 2015. godine gdje će ga svi zainteresirani moći nabaviti. Također će Zbornik biti dostupan u nakladnika.
Mr. sc. Mario Bušić, predsjednik Matice hrvatske-Ogranak Grude

IZ TISKA IZAŠAO ZBORNIK RADOVA U ČAST AKADEMIKU PROF. DR. DR. SC. FRA SERAFINU HRKAĆU
Ovih je dana svjetlo dana ugledala vrijedna knjiga s naslovom: Ad laborem indigentia cogebat – Zbornik radova u čast Serafinu Hrkaću. Zbornik s 352 stranice izašao je u nakladi Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Mostaru, Matice hrvatske Grude i Instituta za latinitet Sveučilišta u Mostaru. Nakladništvo potpisuju: Zoran Tomić, Mario Bušić i Josip Grubeša. Glavni je urednik Ivica Musić, izvršni urednik je Mario Bušić. U uredništvu su Luciana Boban, Mate Buntić, Mario Bušić, Josip Grubeša, Gordana Iličić, Pavao Knezović, Ante Marić i Ivica Musić. Recenzenti ovoga Zbornika su prof. dr. sc. Stipe Kutleša, prof. dr. sc. Katica Krešić i prof. dr. sc. Milenko Lončar.
Lekturu i korekturu je uradila Ivona Baković a prijevod sažetaka Marijana Sivrić. Grafički ga je oblikovala Edita Grubišić. Tiskan je u nakladi od 500 komada u tiskari Grafotisak iz Gruda. Zbornik je katalogiziran u publikaciji Nacionalne i univerzitetske biblioteke u Bosni i Hercegovini, u Sarajevu. Tiskanje je svojom potporom omogućila Vlada Županije Zapdnohercegovačke na čelu s predsjednikom Zdenkom Ćosićem.
Zbornik radova je podijeljen na dva dijela. Do 51. stranice je Vita activa et vita contemplativa, a od 51. stranice pa sve dokraja članci su pod naslovom Liber amicorum.
U Zborniku su svojim radovima sudjelovali sljedeći pisci s naslovima svojih radova:
Mario Bušić: Curriculum vitae i bibliografija Serafina Hrkaća
Vladimir Premec: O akademiku prof. dr. fra Serafinu Hrkaću s trajnim pijetetom: documenta…
Ivan Sivrić: Skica u tri slike za portret akademika
Pavao Knezović: Patriotsko latinskih gramatika našinaca
Luciana Boban: Razvoj gramatičke misli kroz prizmu (franjevačkih) latinskih gramatika
Antun Lučić: Paralelizam u latinskome i hrvatskome književnom izrazu
Jelena Ostojić: Posebni leksik Lalićeva rječnika
Marko Samardžija: Općeleksičko u enciklopedičkome
Šimun Musa: Fra Marijan Šunjić, znameniti franjevac i preporoditelj – njegove jezikoslovne zasluge
Stjepan Damjanović: „Zapis popa Martinca“ iz Drugog novljanskog brevijara
Hrvatin Gabrijel Jurišić: Stari zaostroški mrtvar
Ante Marić: Osnutak Franjevačke klasične gimnazije na Širokome Brijegu i njezinih prvih razreda
Josip Grubeša: Latinski jezik u širokobriješkoj gimnaziji u razdoblju od 1918. do 1945.
Ivica Musić: Hercegovački franjevci i filozofija
Nikola Stanković i Ivan Šestak: Doživljaj kontingencije
Mate Buntić: Kozmoiloški dokaz i quinque viae Tome Akvinskoga
Ivan Koprek: Ekonmomska kriza i etika kreposti
Ivan Kordić: Razumijevanje i događanje: temeljne crte Gadamerove filozofijske hermeneutike
Hrvoje Lasić: Recepcija filozofije Mauricea Blondela u hrvatskoj filozofiji i teologiji

Zbornik radova u čast Serafinu Hrkaću bit će predstavljen na nekoliko mjesta tijekom jeseni ove 2015. godine gdje će ga svi zainteresirani moći nabaviti. Također će Zbornik biti dostupan u nakladnika.
Mr. sc. Mario Bušić, predsjednik Matice hrvatske-Ogranak Grude