Božićni koncert

matica_logo_novi.jpg

 

 

 

 

 

 

Matica hrvatska – Ogranak Grude

 

 

POZIVAMO VAS NA KULTURNU MANIFESTACIJU

VI. DANI MATICE HRVATSKE U GRUDAMA 2011.

 

B o ž i ć n i   k o n c e r t

 

Rodio se Bog i Čovjek

 

 

20. XII. 2011. (utorak) u župnoj crkvi

u Drinovcima u 19 sati

 

 

 

(Sudjeluju zborovi slijedećih župa i glazbenih organizacija iz općine Grude: zbor župe Drinovci, zbor župe Ružići, zbor župe Gorica-Sovići, mandolinski orkestar i zbor Osnovne glazbene škole Grude, zbor Osnovne škole Grude, sastav Frame Ružići, sastav Frame Drinovci, sastav Frame Gorica-Sovići i klapa Bratovština)

 

 

 

POZIVAMO VAS I RADOSNO VAS OČEKUJEMO!